Teatr Miejski w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie posesji Ruin Teatru w Gliwicach II postępowanie 09-05-2019
11:00
0 0
2. Dostawa Zestawu Kina Cyfrowego z funkcją 3D 11-03-2019
9:15
0 0
3. Wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie posesji Ruin Teatru w Gliwicach 16-10-2018
11:00
0 0
4. Dostawa systemu cyfrowych konsolet fonicznych wraz z przewidzianymi interfejsami 14-09-2018
12:00
0 0