Teatr Miejski w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Teatr Miejski w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej teatr.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego teatr.bip.gliwice.eu

W budowie jest nowa, dostosowana strona Teatru (www.teatr.gliwice.pl).  Strona ma być gotowa w czerwcu 2023 r.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2023-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. zapisy wideo, w tym z sesji Rady Miasta Gliwice opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  2. zapisy audio z sesji Rady Miasta Gliwice opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  4. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  5. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego teatr.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Klimas, adres poczty elektronicznej aklimas@teatr.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504 565 655. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego teatr.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego teatr.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Teatr Miejski w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Teatr Miejski w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Teatr Miejski w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Teatr Miejski w Gliwicach, siedzba główna, Nowy Świat 55-57

Do teatru najłatwiej dojechać jest samochodem, lub autobusem.

z Łabęd – linia: 186, 178
z centrum przesiadkowego –  linia 676
z Placu Piastów – linia A4

Po drugiej stronie ulicy jest publiczny parking  gdzie wyznaczone sa dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Wejściem głównym do teatru wchodzi się  bezpośrednio z poziomu chodnika. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe i otwierają się na zewnątrz. Po otwarciu jednego skrzydła przejście ma szerokość 90 cm. Główne punkty obsługi widzów: BOW, kasa biletowa oraz szatnia są  dostępne. Przejście z szatni do foyer prowadzi przez schody, w których wydzielony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Duża sala jest na parterze. Wejście do dużej sali widowiskowej prowadzi przez schody – z tyłu widowni zbudowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Osoby na wózkach mogą zająć miejsce z boku przy pierwszych rządach. Dla osób z  niepełnosprawnością ruchu dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla widzów na parterze. Miejsca na balkonie są niedostępne dla widzów z niepełnosprawnościami ruchu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w przestrzeni szatni, obok Biura Obsługi Widzów. W budynku nie ma windy. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Pętle indukcyjne znajdują się w kasie, szatni oraz na parterze dużej sali teatralnej. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić do sekretariatu teatru (sekretariat@teat.gliwice.pl, tel.: 32 232-11-83) minimum 3 dni przed planowaną wizytą lub rozmową.

Scena Kameralna usytuowana jest na pierwszym piętrze – wejście po schodach. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchu wszystkie korytarze i pomieszczenia na pierwszym piętrze są niedostępne.

Scena Mikro znajduje się na drugim piętrze. Wejście od portierni Teatru (ul. Opawska). Do sali prowadzą schody. Sala jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchu. 
 

Ruiny Teatru „Victoria”, Aleja Przyjaźni 1

Obiekt jest trwałą ruiną.

 

Teatr - Raport o stanie dostępności 2021

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęTeatr Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Szczotka
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:23:56
Informację wprowadził do BIPAgnieszka Szczotka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:23:56
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1brakAgnieszka Szczotka2020-09-14 07:40:18
2brakAndrzej Jerzyk2020-09-15 12:57:30
3brakAndrzej Jerzyk2020-09-15 13:24:00
4brakAgnieszka Szczotka2020-09-18 11:42:49
5brakAgnieszka Szczotka2020-09-21 09:35:42
6brakAgnieszka Szczotka2021-03-30 12:08:37
7brakAgnieszka Szczotka2021-03-30 12:25:19
8brakAgnieszka Szczotka2021-03-30 12:29:29
9brakAgnieszka Szczotka2021-03-30 13:09:42
10brakAgnieszka Szczotka2021-03-30 13:09:58
11brakAgnieszka Szczotka2021-03-30 13:10:34
12brakAgnieszka Szczotka2021-03-30 13:10:46
13brakAgnieszka Szczotka2022-03-28 12:37:22
14brakAgnieszka Szczotka2023-03-30 13:53:07
15brakAgnieszka Szczotka2023-03-30 13:58:09
16brakAgnieszka Szczotka2023-03-30 13:59:52
17brakAgnieszka Szczotka2023-03-30 15:47:36
18brakAgnieszka Szczotka2023-03-31 14:52:01
19brakAgnieszka Szczotka2023-10-09 11:48:24