Teatr Miejski w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie posesji Ruin Teatru w Gliwicach 16-10-2018
11:00
0 0