Teatr Miejski w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Teatr Miejski w Gliwicach, z siedzibą pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Gliwice pod numerem Vl/2000, posiadający numer NIP: 631-23-02-151, Regon 277641690.


Dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach informuje, że osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z powołanym przez Teatr inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)- tzw. RODO

Inspektor ochrony danych osobowych:

Sebastian Larysz
adres e-mail: s.larysz@adwokaci-radcyprawni.pl

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie lub osobiście w Teatrze Miejskim w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57, podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.

• 1. Informacje o Teatrze Miejskim w Gliwicach
1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Miejski w Gliwicach, z siedzibą pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Gliwice pod numerem Vl/2000, posiadający numer NIP: 631-23-02-151, Regon 277641690.
1.2. Teatr działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.
1.3. Teatr wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest:
Sebastian Larysz, s.larysz@adwokaci-radcyprawni.pl
• 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
2.1. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i widzów Teatru. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa w procesie zapisywania się na otrzymywanie newslettera, w procesie internetowego zamawiania biletów lub poprzez formularz kontaktowy z Teatrem.
2.2. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail (newsletter, kontakt internetowy), a w przypadku internetowej sprzedaży biletów- imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zakupu biletów jak również warunek otrzymywania newslettera oraz kontaktowania się z Teatrem. Bez podania danych zakup biletów nie będzie możliwy, podobnie jak nie będzie możliwe otrzymywanie newslettera oraz kontaktu z Teatrem.
• 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
3.1. Przetwarzamy dane osobowe, aby zrealizować zamówienie na bilety i aby wypełnić umowę między Teatrem a widzem- podstawę przetwarzania danych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
3.2. Przetwarzamy dane osobowe aby przesłać newsletter, z bieżącymi informacjami na temat Teatru- podstawę przetwarzania danych stanowi tutaj Państwa zgoda, to jest podstawa wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3.3. Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji zapoczątkowanej przez Państwa poprzez formularz kontaktowy Teatru- podstawę przetwarzania danych stanowi tutaj Państwa zgoda, to jest podstawa wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

• 4. Anulowanie wysyłania wiadomości z newslettera
Widzowie otrzymujący newsletter mogą w każdej chwili wycofać zgodę na jego otrzymywanie:
• poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdującego się w stopce każdej wysłanej wiadomości;
• można poinformować o niewyrażeniu zgody na przesyłanie newslettera i przetwarzanie danych osobowych przesyłając informację na adres: askowronek@teatr.gliwice.pl.
• 5. Kto ma dostęp do danych?

 

5.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Teatr i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Teatrem.
5.2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach internetowej  sprzedaży biletów mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach wysyłki newslettera oraz formularza kontaktowego mogą być dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT.

Dane mogą zostać również udostępnione organom uprawnionym do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do tego ma mocy obowiązujących przepisów prawa.
• 6. Jak długo przetwarzamy dane?
6.1.Teatr przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i odbioru biletów. Zgodnie z prawem, Teatr zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.
6.2. Newsletter jest wysyłany do użytkowników tak długo, jak wyrażają zgodę na jego przesyłanie.
6.3. Dane uzyskane poprzez formularz kontaktowy przetwarzane są przez okres trwania korespondencji.
• 7. Jakie są Państwa prawa?
W stosunku do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Teatr, mają Państwo uprawnienie do:

a)  w przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi Państw zgoda- mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie; cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie;

b) dostępu do Państwa danych osobowych,

c) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne,

d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.

e) przenoszenia Państwa danych osobowych.

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych- w przypadku uznania, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa
8.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Informacja o plikach cookies

Teatr Miejski w Gliwicach z siedzibą przy ul. Nowy Świat 55/57, wykonując obowiązki przewidziane w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez Teatr plików cookies.

Teatr Miejski w Gliwicach informuje, że na swojej stronie internetowej www.teatr.gliwice.pl stosuje pliki cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika odwiedzającego lub korzystającego z danej strony internetowej, w tym przypadku korzystającego ze strony prowadzonej przez Teatr Miejski w Gliwicach. Pliki te są zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarką internetową podczas pierwszego korzystania ze strony. Dzięki temu zapisowi w każdym następnym przypadku połączenia się użytkownika z daną strona internetową, strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.

Teatr Miejski w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) umożliwienia komunikacji z serwisami społecznościowymi.

Teatr Miejski w Gliwicach oświadcza, że pliki cookies stosowane przez stronę nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych użytkownika.

Teatr Miejski oświadcza, że korzystanie z jego strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia za pomocą którego użytkownik korzysta ze strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze stroną internetową Teatru ,przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze strony internetowej Teatru, ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.

Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących lub stosowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.

Teatr Miejski w Gliwicach na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) „konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin;
d) plugin facebook.

INFORMACJE DODATKOWE

Współadministratorami   danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice, wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”, dostępnym pod adresem: https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny.

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi zawiera Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019, dostępne pod adresem: https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęTeatr Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Szczotka
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:23:56
Informację wprowadził do BIPAgnieszka Szczotka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:23:56
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2020-09-14 09:50:48
2Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2020-09-14 10:06:34
3Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2020-09-14 10:06:50
4Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2020-09-14 10:07:01
5Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2020-09-17 13:34:00
6Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2020-09-17 13:34:33
7Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2020-09-17 13:35:36
8Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2020-09-17 13:38:01
9Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2020-09-18 11:41:25
10Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2020-09-21 10:25:59
11Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2021-02-25 14:24:11
12Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2021-02-25 14:25:05
13Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2021-05-11 10:06:48
14Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2022-01-12 10:03:50
15Modyfikacja stronyAgnieszka Szczotka2022-09-16 13:22:06